Nieuws

LPZ Meting 2019

25 okt 2018

De eerstvolgende LPZ meting in 2019 zal plaatsvinden op dinsdag 9 april.
Bekijk hier onze folder voor 2019.
U kunt zich voor de aprilmeting aanmelden via de pagina Mijn LPZ met de inlogcode en het wachtwoord van uw instelling. Neemt u voor het eerst deel aan de LPZ meting, vraag dan via email een inlogcode en wachtwoord aan.

Rapportage resultaten 2015

17 jun 2016

De rapportage van de resultaten van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen van 2015 is verschenen en kunt u hier downloaden.

Turkije doet mee met de LPZ

6 jun 2016

Ook dit jaar mag de LPZ weer een nieuw deelnemend land verwelkomen. Vorig jaar besloot het Verenigd Koninkrijk deel te nemen en dit jaar is Turkije een nieuwe deelnemer!
Ruud Halfens, Jos Schols en Suzanne Rijcken hebben in februari een zeer succesvol overleg gehad met de Turkse projectgroep en een bezoek gebracht aan de afdeling Geriatrie van Istanbul University en een verpleeghuis.
Turkije zal aan de meting deelnemen met 16 ziekenhuizen en een verpleeghuis, met in totaal ongeveer 1300 patiënten.De LPZ organiseert de meting samen met Istanbul University.
De vernieuwde meting vindt op 8 november plaats in Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Turkije.

LPZ is vernieuwd

1 jun 2016

De LPZ is vernieuwd. De meting is eenvoudiger, sneller, gebruikersvriendelijker, flexibeler en levert meer informatie op maat. Het instrument wordt beperkt tot alleen die gegevens die instellingen nodig hebben, het dashboard krijgt een flinke facelift en er is de mogelijkheid om gegevens zoveel mogelijk uit een elektronisch dossier te halen.

Deze vernieuwing van de LPZ heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met coördinatoren en andere medewerkers van deelnemende instellingen, met als doel de vernieuwde LPZ goed te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van instellingen in de gezondheidszorg.

Groot-Britannië doet mee met de LPZ

1 dec 2015

De LPZ-meting rukt op in Europa. Naast Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland nemen nu ook de UK en Turkije deel aan de LPZ. In november 2015 heeft er in Groot-Brittanië, in de regio Nottingham, een LPZ-meting van de modules decubitus en incontinentie plaatsgevonden bij ongeveer 30 verpleeg- en verzorgingshuizen. Het East Midlands Academic Health Science Network coördineert de LPZ in Engeland. Met deze uitbreiding van de LPZ-markt kunnen we internationaal de kwaliteit van zorg van deze landen meer met elkaar vergelijken.

Meld u aan en ontvang de LPZ Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief LPZ blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan en klik hier om de nieuwsbrief te ontvangen.
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van april 2018.

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?