Nieuws

LPZ Meting 2019

1 jul 2019

De eerstvolgende LPZ meting in 2019 zal plaatsvinden op dinsdag 12 november.
Bekijk hier onze folder voor 2019.
U kunt zich voor de novembermeting aanmelden via de pagina Mijn LPZ met de inlogcode en het wachtwoord van uw instelling. Neemt u voor het eerst deel aan de LPZ meting, vraag dan via email een inlogcode en wachtwoord aan.

Workshop ”LPZ – Veel meer dan alleen data verzamelen”

26 jun 2019

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) nodigt u uit voor een workshop op donderdag 12 september 2019, te Eindhoven. Tijdens deze middag, waar verschillende experts aan het woord zullen komen, bieden wij u tips en tricks bij het uitvoeren van de LPZ meting, informatie over het gebruik en de uploadmogelijkheden van uw ECD bij de LPZ meting en inzicht in de vele mogelijkheden van het LPZ dashboard. Tevens willen we graag met u brainstormen over hoe u binnen uw organisatie de LPZ gegevens gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en hoe we de LPZ meting nog beter kunnen afstemmen op uw wensen en behoeftes. Daarnaast is er ruimte voor individuele vragen.

Klik hier voor het programma. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2019.

LPZ process evaluatie 2018

1 apr 2019

In februari is de november meting van de LPZ geëvalueerd door middel van een enquête. Hiervoor zijn 58 coördinatoren van deelnemende organisaties benaderd en hebben er uiteindelijk 24 (41%) meegedaan, waarvoor hartelijk dank! Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers in het algemeen tevreden zijn over de LPZ en de beschikbare modules. Bij een aantal deelnemers bestaat interesse in nieuwe modules voor probleemgedrag en delier. Ongeveer driekwart van de deelnemers is tevreden over de instructie die men over de LPZ krijgt. Een deel van de deelnemers zou graag aanvullende instructie krijgen over met name het gebruik van de resultaten in verbetertrajecten en het goed en efficiënt uitvoeren van de LPZ meting. De overgrote meerderheid van de deelnemers is tevreden over de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van het Dashboard. Door de deelnemers worden een aantal bruikbare tips voor verdere optimalisering van het Dashboard gedaan. De LPZ-resultaten worden voor veel verschillende doeleinden gebruikt en met veel verschillende groepen in de organisatie gedeeld.

Door het LPZ-team worden de tips en verbetersuggesties in het komende jaar opgepakt en waar nodig en mogelijk zullen aanpassingen doorgevoerd worden. Tevens zullen in de toekomst meer mogelijkheden tot instructie worden geboden om de organisaties te ondersteunen in het gebruik van LPZ data in verbetertrajecten, het optimaal gebruik maken van het Dashboard, en het efficiënt uitvoeren van de metingen inclusief uitleg over de mogelijkheden tot koppeling met het ECD/EPD. Klik hier voor de ‘Samenvatting procesevaluatie LPZ’.

Rapportage resultaten 2015

17 jun 2016

De rapportage van de resultaten van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen van 2015 is verschenen en kunt u hier downloaden.

Turkije doet mee met de LPZ

6 jun 2016

Ook dit jaar mag de LPZ weer een nieuw deelnemend land verwelkomen. Vorig jaar besloot het Verenigd Koninkrijk deel te nemen en dit jaar is Turkije een nieuwe deelnemer!
Ruud Halfens, Jos Schols en Suzanne Rijcken hebben in februari een zeer succesvol overleg gehad met de Turkse projectgroep en een bezoek gebracht aan de afdeling Geriatrie van Istanbul University en een verpleeghuis.
Turkije zal aan de meting deelnemen met 16 ziekenhuizen en een verpleeghuis, met in totaal ongeveer 1300 patiënten.De LPZ organiseert de meting samen met Istanbul University.
De vernieuwde meting vindt op 8 november plaats in Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Turkije.

LPZ is vernieuwd

1 jun 2016

De LPZ is vernieuwd. De meting is eenvoudiger, sneller, gebruikersvriendelijker, flexibeler en levert meer informatie op maat. Het instrument wordt beperkt tot alleen die gegevens die instellingen nodig hebben, het dashboard krijgt een flinke facelift en er is de mogelijkheid om gegevens zoveel mogelijk uit een elektronisch dossier te halen.

Deze vernieuwing van de LPZ heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met coördinatoren en andere medewerkers van deelnemende instellingen, met als doel de vernieuwde LPZ goed te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van instellingen in de gezondheidszorg.

Groot-Britannië doet mee met de LPZ

1 dec 2015

De LPZ-meting rukt op in Europa. Naast Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland nemen nu ook de UK en Turkije deel aan de LPZ. In november 2015 heeft er in Groot-Brittanië, in de regio Nottingham, een LPZ-meting van de modules decubitus en incontinentie plaatsgevonden bij ongeveer 30 verpleeg- en verzorgingshuizen. Het East Midlands Academic Health Science Network coördineert de LPZ in Engeland. Met deze uitbreiding van de LPZ-markt kunnen we internationaal de kwaliteit van zorg van deze landen meer met elkaar vergelijken.

Meld u aan en ontvang de LPZ Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief LPZ blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan en klik hier om de nieuwsbrief te ontvangen.
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van april 2018.

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?