Een uitkomst voor iedere zorginstelling

Workshop ”LPZ – Veel meer dan alleen data verzamelen”

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) nodigt u uit voor een workshop op donderdag 12 september 2019, te Eindhoven. Tijdens deze middag, waar verschillende experts aan het woord zullen komen, bieden wij u tips en tricks bij het uitvoeren van de LPZ meting, informatie over het gebruik en de uploadmogelijkheden van uw ECD bij de LPZ meting en inzicht in de vele mogelijkheden van het LPZ dashboard. Tevens willen we graag met u brainstormen over hoe u binnen uw organisatie de LPZ gegevens gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en hoe we de LPZ meting nog beter kunnen afstemmen op uw wensen en behoeftes. Daarnaast is er ruimte voor individuele vragen.

Klik hier voor het programma. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2019.

Wat is de LPZ?

"Adequaat instrument om de kwaliteit van zorg te meten"

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke meting van zorgkwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg. Met de LPZ wordt de zorgkwaliteit van uw instelling gemeten. Het is een betrouwbaar meetinstrument om zorgproblemen vroegtijdig op te sporen en terug te dringen. De LPZ draagt voor uw organisatie gerichte verbeteringen aan van de kwaliteit van zorg. Resultaten van uw eigen meting zijn op een eenvoudige manier te vergelijken: binnen uw eigen organisatie tussen locaties/afdelingen en met landelijke zorginstellingen.

Waar wij voor staan

"LPZ 2.0 volledig vernieuwd! Eenvoudig, betrouwbaar en valide"

LPZ 2.0 is volledig vernieuwd en is nu eenvoudiger, sneller in te vullen en de resultaten zijn overzichtelijker. De LPZ is een betrouwbaar en valide meetinstrument dat in de afgelopen jaren haar nut en effectiviteit duidelijk bewezen heeft. Onze jarenlange ervaring staat garant voor een goed verloop van de meting en een adequate verwerking van de gegevens. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Voor de bescherming van de persoons- en instellingsgegevens is een privacyreglement opgesteld. De LPZ is onderdeel van het onderzoeksinstituut Caphri, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht.

Het LPZ dashboard

De landelijke en instellingsresultaten van de LPZ presenteren wij in een dashboard.

Bekijk hieronder een instructiefilmpje van het Dashboard.

Uw instelling in één oogopslag

Via het dashboard krijgt u in één oogopslag inzicht in de kwaliteit van zorg van uw organisatie.


Bekijk Demo

Wij werken met LPZ

Uw voordeel

Onderzoek

Als u deelneemt aan de LPZ krijgt u inzicht in de aanwezigheid van specifieke zorgproblemen in uw instelling. Na de meting ontvangt u een overzicht van de mate van het voorkomen, de preventie en de behandeling van de gemeten zorgproblemen. De gegevens worden per cliënt, per afdeling en per instelling als totaal gepresenteerd.

Vergelijk

De resultaten van de meting van de zorgkwaliteit worden in een dashboard aangeboden. Daardoor kunt u eenvoudig de resultaten van verschillende jaren met elkaar vergelijken, de metingen van verschillende afdelingen of locaties met elkaar vergelijken en zien hoe uw resultaten zich verhouden tot landelijke gegevens.

Verbeter

Het uiteindelijke doel van de LPZ is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit doen we door instellingen inzicht te geven in hun kwaliteit van zorg en de mogelijkheid deze te vergelijken met vergelijkbare instellingen.

Anticipeer

De LPZ is hèt instrument om zorgkwaliteit in kaart te brengen. De voortdurende kwaliteitsmeting spoort aan tot kwaliteitsverbetering van de zorg. Met de resultaten van de meting kunt u inspelen op de kwaliteitszorg in uw instelling en de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van uw organisatie.

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?