FAQ

Gegevens wijzigen

Stuur een e-mail naar en vermeld daarin uw oude en nieuwe e-mailadres. Vermeld ook altijd de naam van uw instelling en de ID-code.

Uw ID-code kan niet gewijzigd worden.
Indien u uw wachtwoord wilt wijzigen, klikt op u de website rechtsboven onder Mijn LPZ op de link wachtwoord vergeten. Met uw gebruikers-ID en e-mailadres kunt u vervolgens een nieuw wachtwoord aanmaken.

Stuur een e-mail naar en vermeld daarin uw eigen naam en e-mailadres en de naam en het e-mailadres van uw collega. Vermeld ook altijd de naam van uw instelling en de ID-code.

Stuur een e-mail naar en vermeld daarin het oude en nieuwe adres. Vermeld ook altijd de naam van uw instelling en de ID-code.

Stuur een e-mail naar en vermeld daarin de naam van uw instelling en van de nieuwe locatie. Geef ook aan om welk type instelling het gaat en wie de ID-verantwoordelijke wordt. Binnen enkele dagen ontvangt u een ID-code voor de nieuwe locatie en kunt u deze locatie desgewenst voor een meting aanmelden.

De meting

Om uw instelling of locatie aan te melden voor de eerstvolgende meting, logt u in als ID-verantwoordelijke. Via Mijn meting gaat u naar Aanmelding meting en geeft u op met hoeveel bedden of cliënten u aan de meting wil deelnemen. Klik vervolgens op Verstuur. U ontvangt binnen enkele werkdagen een bevestiging van uw aanmelding.

Als u inlogt als ID-verantwoordelijke, vindt u onder Mijn meting de pagina Documenten, waarop alle informatie staat die u nodig heeft om de meting uit te voeren, zoals een informatiemap met het onderzoeksprotocol, een stappenplan en voorbeeldbrieven.

Vragenlijsten invoeren

Indien u met meerdere personen tegelijk vragenlijsten wilt invoeren, kunt u als ID-verantwoordelijke onder Mijn meting via de pagina Gebruikers inloggegevens aanmaken voor extra invoerders. Voordat uw collega’s cliëntvragenlijsten kunnen gaan invoeren, dient u zelf de instellingsvragenlijst en de afdelingsvragenlijsten in te voeren.

De inloggegevens voor extra invoerders kunnen alleen gebruikt worden voor het invoeren van de cliëntvragenlijsten en uitsluitend bij het ID waarvoor u de extra inloggegevens heeft aangemaakt.

Let op dat iedere persoon een eigen account gebruikt voor het invoeren van vragenlijsten. Verstrek daarom bij voorkeur aan iedere invoerder één set inloggegevens.

Het is mogelijk om bepaalde cliëntgegevens, zoals geslacht of geboortedatum, voorafgaand aan de meting, te importeren zodat deze niet meer in de vragenlijsten hoeven worden ingevoerd. U kunt deze gegevens uploaden in een Excel bestand. Dit vermindert de tijd die nodig is om de meting uit te voeren aanzienlijk.

Onder Mijn meting, pagina Data import treft u alle informatie aan die nodig is om het Excel bestand te genereren.

Niet alle gegevens kunnen uit het cliëntdossier gehaald worden. Sommige gegevens moeten, op de dag van de meting, bij de cliënt worden ingevuld. Deze vragen zijn te herkennen aan het oog-symbool ().

Bij ingevulde vragenlijsten zijn alleen de vragenlijsten zichtbaar die op het betreffende account zijn ingevoerd. Iedere gebruiker heeft alleen toegang tot de vragenlijsten die hij of zij zelf heeft ingevoerd.

De ID-verantwoordelijke heeft toegang tot alle ingevulde vragenlijsten. Als ID-verantwoordelijke kunt u het account van een andere gebruiker openen door op de pagina Gebruikers te klikken op een inlogcode. Hier kunt u vervolgens de vragenlijsten inzien die de betreffende gebruiker heeft ingevoerd. Desgewenst kunt u hierin wijzigingen aanbrengen. Cliëntvragenlijsten kunnen altijd opnieuw geopend en gewijzigd worden. Let op dat u altijd klikt op Controleren en opslaan nadat u iets veranderd heeft, om wijzigingen op te slaan.

Cliëntvragenlijsten kunnen altijd opnieuw geopend en gewijzigd worden. Let op dat u altijd klikt op Controleren en opslaan nadat u iets veranderd heeft, om wijzigingen op te slaan.

Instellings- en afdelingsgegevens kunnen ook gewijzigd worden, maar dit kan consequenties hebben voor cliëntvragenlijsten. Afdelings- en cliëntvragenlijsten die door wijzigingen beïnvloed worden, krijgen de status van concept, en zullen dan verder aangepast moeten worden. U zult altijd eerst een waarschuwing op uw scherm zien.

Op de pagina Invoeren staan alle ingevoerde cliëntvragenlijsten onder Gegevens cliënten. Door op de icoontjes achter een vragenlijst te klikken, kunt u een cliëntvragenlijst bewerken of verwijderen. Let op: het verwijderen van een vragenlijst kan niet meer ongedaan gemaakt worden!

Er zijn twee mogelijke oorzaken:

  • De ID-verantwoordelijke heeft aangegeven klaar te zijn met invoeren. Hierdoor worden alle accounts van de betreffende ID-code afgesloten. Neem contact op met uw ID-verantwoordelijke. Hij /zij kan het account weer openzetten zodat u verder kunt gaan met invoeren.
  • De invultermijn is verstreken. De deadline voor het invoeren van vragenlijsten vindt u in het stappenplan in de Informatiemap, te downloaden vanaf de pagina Documenten.

Als u inlogt als ID-verantwoordelijke, kunt u onder Mijn instelling, op de pagina Afdelingen voor uw locatie (ID) afdelingen toevoegen, bewerken of verwijderen. Om een afdeling toe te voegen, maakt u een afdelingscode aan en voert u de naam van de afdeling in.  De afdelingscode wordt gebruikt om de resultaten van verschillende metingen te vergelijken.

Het vergelijken van resultaten op afdelingsniveau is alleen mogelijk als de afdeling in alle metingen dezelfde afdelingscode heeft. Daarom wordt op de website uw lijst met afdelingscodes en –namen opgeslagen. Het wijzigen van afdelingscodes heeft dus gevolgen voor het vergelijken van resultaten op afdelingsniveau.

U kunt alleen afdelingsvragenlijsten invoeren voor afdelingen die op de pagina Afdelingen zijn opgeslagen. Verwijder of wijzig nooit zomaar afdelingen tijdens een meting. Afdelingen moeten worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd voordat u begint met het invoeren van vragenlijsten.

Resultaten

De resultaten van uw instelling en de landelijke resultaten vindt u in het dashboard op de website, rechtsboven in de menubalk.

De resultaten van metingen tot en met april 2016 zijn te downloaden als u inlogt als ID-verantwoordelijke, onder Mijn meting, pagina Resultaten. Op deze pagina kunt u ook de posters met afdelingsgegevens downloaden, indien uw locatie heeft deelgenomen aan de module decubitus en/of ondervoeding.

Indien u inlogt als coördinator kunt u het Excel of spss bestand downloaden met de ruwe data van een meting. U kunt vanuit dit bestand zelf uw gegevens analyseren en tabellen en figuren maken. Tabellen en grafieken zijn ook rechtstreeks vanuit het dashboard te downloaden.

Als coördinator of als ID-verantwoordelijke kunt u uw dashboard delen met andere medewerkers van

uw instelling. Deze persoon krijgt toegang tot alle resultaten die u zelf ook kunt zien en heeft uitsluitend toegang tot het dashboard; niet tot het invoerprogramma of documenten.  Om een nieuw dashboard account aan te maken, klikt u op Mijn instelling, Dashboard accounts. Vul de naam en het emailadres in van de persoon die u toegang wil geven tot het dashboard (wees er zeker van dat u een correct emailadres gebruikt; u ontvangt geen foutmelding als het adres niet correct is). Deze persoon ontvangt dan een email met instructies en inloggegevens.

Als de link (om een wachtwoord voor een dashboard account te maken) in de mail verlopen is, kan er een nieuwe link verstuurd worden: De coördinator of ID-verantwoordelijke die het account heeft aangemaakt, kan in het overzicht met dashboard accounts via het gele knopje het wachtwoord bij dit account resetten. Er wordt dan automatisch een nieuwe link verstuurd naar het opgegeven emailadres. Er is ook nog een andere manier: De gebruiker kan klikken op ‘wachtwoord vergeten’ in het inlogscherm van de website. Indien de gebruiker bij ‘Gebruikers-ID’ het e-mailadres invult (en bij emailadres nogmaals), krijgt de gebruiker een wachtwoord reset link toegestuurd.

De definities en berekeningen die gebruikt zijn om de indicatoren in het dashboard te creëren, vindt u in de handleiding bij het dashboard. Deze handleiding is te downloaden in de rechterbovenhoek van het dashboard, of Mijn meting, Documenten.

Overig

Voor technische problemen aangaande het inloggen, het invoeren van vragenlijsten, downloaden van bestanden op de website, etc. kunt u contact opnemen met de helpdesk van Flycatcher via of 043 - 326 29 92 (tijdens kantooruren).

Met inhoudelijke vragen over de meting of de vragenlijsten kunt u contact opnemen met de Projectgroep LPZ via of 043 - 388 15 59.

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?