Kosten

Kosten deelname

Voor de Landelijke Prevalentiemeting van 12 november 2019 bestaan de kosten voor deelname uit:

 • het basisbedrag, dat wordt bepaald door het aantal ID's (identificatienummers) per organisatie. Het basisbedrag voor deelname met 1 tot 2 ID's is € 1.350,-. Voor elk volgend ID betaalt u € 250,- extra, plus
 • een bedrag van € 5,95 per gemeten bed. Het aantal bedden dat bij de aanmelding is opgegeven, wordt in rekening gebracht.

Voor de thuiszorgorganisaties geldt het basisbedrag van € 1.350,- plus een vast bedrag voor het aantal cliënten dat per maand ‘in zorg’ is, volgens onderstaand schema.

Cliënten* Bedrag
0-500 € 830
501-750 € 1.190
751-1000 € 1.400
1001-1500 € 1.600
1501-2.000 € 1.760
2001-2500 € 1.895
>2500 € 2.000

Aanmelden voor 12 november 2019

U kunt zich tot 23 september 2019 aanmelden via Mijn LPZ met de inlogcode en het wachtwoord van uw instelling. Neemt u voor het eerst deel aan de LPZ meting, vraag dan een inlogcode en wachtwoord aan via de knop 'Aanmelden' of stuur een email aan .
Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe lager de kosten:

 • Bij aanmelden vóór 5 augustus 2019 ontvangt u 5% korting op het totale bedrag

Annuleren

Annuleren van de aanmelding is alleen schriftelijk mogelijk.
Bij annulering van uw aanmelding voor de meting van 12 november 2019 worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • annuleren vóór 5 augustus 2019: volledige restitutie/creditering van het factuurbedrag
 • annuleren tussen 5 augustus en 2 september 2019: restitutie/creditering van 75% van het factuurbedrag
 • annuleren tussen 2 september en 23 september 2019: restitutie/creditering van 50% van het factuurbedrag
 • annuleren na 23 september 2019: géén restitutie/creditering van het factuurbedrag

Voorwaarden

De inschrijving is geldig zodra uw aanmelding is ontvangen door de LPZ.
Na inschrijving verplicht de LPZ zich tot:

 • het coördineren van de prevalentiemetingen gedurende de periode waarvoor de betaling geldt
 • het verstrekken van alle materialen en instructie ten behoeve van deze metingen
 • het verstrekken van de instellingsgegevens in een dashboard
 • het verstrekken van landelijk vergelijkingsmateriaal van de meting (mits ten minste 3 instellingen van hetzelfde type aan de meting hebben deelgenomen)

Na inschrijving verplicht de instelling zich tot:

 • het verrichten van de meting conform de richtlijnen van de LPZ
 • het invoeren van de gegevens via internet binnen vier weken na de meting
 • het betalen van de  factuur binnen de gestelde termijn
 • het zorgdragen van toegang tot internet om de gegevens van de meting in te voeren
 • het beschikken over een eigen emailadres voor de coördinator
 • het tijdig doorgeven van wijzigingen in de instellingsgegevens (adres, emailadres, etc.) aan de LPZ

Download hier de algemene voorwaarden van de LPZ.

Anonimiteit

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Iedere instelling krijgt per locatie een eigen uniek ID-nummer. Dit ID-nummer wordt gebruikt in de correspondentie.
Voor de bescherming van de persoons- en instellingsgegevens is een privacyreglement opgesteld. Klik hier voor dit reglement. Het is tevens opgenomen in de informatiemap, die deelnemers aan de meting kunnen downloaden.

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?