Kosten

Kosten deelname

Voor de Landelijke Prevalentiemeting van 10 april 2018 bestaan de kosten voor deelname uit:

 • het basisbedrag, dat wordt bepaald door het aantal ID's (identificatienummers) per instelling. Het basisbedrag voor deelname met 1 tot 2 ID's is € 1.200,-. Voor elk volgend ID betaalt u € 225,- extra, plus
 • een bedrag van € 5,75 per gemeten bed. Het aantal bedden dat bij de aanmelding is opgegeven, wordt in rekening gebracht.

Voor de thuiszorgorganisaties geldt het basisbedrag van € 1.200,- plus een vast bedrag voor het aantal cliënten dat per maand ‘in zorg’ is, volgens onderstaand schema.

Cliënten* Bedrag
0-500 € 800
501-750 € 1.150
751-1000 € 1.365
1001-1500 € 1.550
1501-2.000 € 1.700
2001-2500 € 1.830
>2500 € 1.940

Aanmelden voor 10 april 2018

U kunt zich vóór 1 maart 2018 aanmelden via Mijn LPZ met de inlogcode en het wachtwoord van uw instelling. Neemt u voor het eerst deel aan de LPZ meting, vraag dan een inlogcode en wachtwoord aan via de knop 'Aanmelden' of stuur een email aan .
Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe lager de kosten:

 • Bij aanmelden vóór 15 december 2017 ontvangt u 5% korting op het totale bedrag
 • Aanmelden tussen 16 december 2017 en 28 februari 2018: normale prijs

Annuleren

Annuleren van de aanmelding is alleen schriftelijk mogelijk.
Bij annulering van uw aanmelding voor de meting van 10 april 2018 worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Annuleren vóór 15 december 2017: volledige restitutie/creditering van het factuurbedrag
 • Annuleren tussen 16 december 2017 en 12 januari 2018: restitutie/creditering van 75% van het factuurbedrag
 • Annuleren tussen 13 januari 2018 en 28 februari 2018: restitutie/creditering van 50% van het factuurbedrag
 • Annuleren na 1 maart 2018: géén restitutie/creditering van het factuurbedrag

Voorwaarden

De inschrijving is geldig zodra uw aanmelding is ontvangen door de LPZ.
Na inschrijving verplicht de LPZ zich tot:

 • het coördineren van de prevalentiemetingen gedurende de periode waarvoor de betaling geldt
 • het verstrekken van alle materialen en instructie ten behoeve van deze metingen
 • het verstrekken van de instellingsgegevens in een rapport
 • het verstrekken van landelijk vergelijkingsmateriaal van de meting (mits ten minste 3 instellingen van hetzelfde type aan de meting hebben deelgenomen)

Na inschrijving verplicht de instelling zich tot:

 • het verrichten van de meting conform de richtlijnen van de LPZ
 • het invoeren van de gegevens via internet binnen vier weken na de meting
 • het betalen van de  factuur binnen de gestelde termijn
 • het zorgdragen van toegang tot internet om de gegevens van de meting in te voeren
 • het beschikken over een eigen emailadres voor de coördinator
 • het tijdig doorgeven van wijzigingen in de instellingsgegevens (adres, emailadres, etc.) aan de LPZ

Anonimiteit

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Iedere instelling krijgt per locatie een eigen uniek ID-nummer. Dit ID-nummer wordt gebruikt in de correspondentie.
Voor de bescherming van de persoons- en instellingsgegevens is een privacyreglement opgesteld. Klik hier voor dit reglement. Het is tevens opgenomen in de informatiemap, die deelnemers aan de meting kunnen downloaden.

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?