Kosten

Kosten deelname

De kosten voor deelname aan de Landelijke Prevalentiemeting in 2024 worden bepaald door het aantal locaties (ID’s) per organisatie en het aantal modules dat wordt gemeten:

Voor intramurale instellingen bedragen de kosten per locatie (ID):

Deelname aan 1 module: € 440
Deelname aan 2 of 3 modules: € 770
Deelname aan 4 of meer modules: € 880

Voor thuiszorgorganisaties worden de kosten volgens onderstaand schema bepaald:

1 module 2 of 3 modules meer dan 3 modules
0-500 cliënten € 440 € 770 € 880
501-750 cliënten € 880 € 1.580 € 1.800
751-1000 cliënten € 1.300 € 2.300 € 2.600
1001-1500 cliënten € 1.760 € 3.000 € 3.500
1501-2.000 cliënten € 2.200 € 3.800 € 4.400
2001-2500 cliënten € 2.600 € 4.600 € 5.200
>2500 cliënten € 3.000 € 5.300 € 6.100

Aanmelden voor de meting van februari 2024

U kunt zich tot 15 januari 2024 aanmelden via Mijn LPZ met de inlogcode en het wachtwoord van uw instelling. Neemt u voor het eerst deel aan de LPZ meting, vraag dan een inlogcode en wachtwoord aan via de knop 'Aanmelden' of stuur een email aan .

Annuleren

Annuleren van de aanmelding is alleen schriftelijk mogelijk.
Bij annulering van uw aanmelding voor de meting van februari 2024 worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • annuleren vóór 1 januari 2024: volledige restitutie van het factuurbedrag
 • annuleren tussen 1 januari en 31 januari 2024: restitutie van 50% van het factuurbedrag
 • annuleren na 31 januari 2024: géén restitutie van het factuurbedrag

Voorwaarden

De inschrijving is geldig zodra uw aanmelding is ontvangen door de LPZ.
Na inschrijving verplicht de LPZ zich tot:

 • het coördineren van de prevalentiemetingen gedurende de periode waarvoor de betaling geldt
 • het verstrekken van alle materialen en instructie ten behoeve van deze metingen
 • het verstrekken van de instellingsgegevens in een dashboard
 • het verstrekken van landelijk vergelijkingsmateriaal van de meting (mits ten minste 3 instellingen van hetzelfde type aan de meting hebben deelgenomen)

Na inschrijving verplicht de instelling zich tot:

 • het verrichten van de meting conform de richtlijnen van de LPZ
 • het invoeren van de gegevens via internet binnen vier weken na de meting
 • het betalen van de  factuur binnen de gestelde termijn
 • het zorgdragen van toegang tot internet om de gegevens van de meting in te voeren
 • het beschikken over een eigen emailadres voor de coördinator
 • het tijdig doorgeven van wijzigingen in de instellingsgegevens (adres, emailadres, etc.) aan de LPZ

Download hier de algemene voorwaarden van de LPZ.

Anonimiteit

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Iedere instelling krijgt per locatie een eigen uniek ID-nummer. Dit ID-nummer wordt gebruikt in de correspondentie.
Voor de bescherming van de persoons- en instellingsgegevens is een privacyreglement opgesteld. Klik hier voor dit reglement. Het is tevens opgenomen in de informatiemap, die deelnemers aan de meting kunnen downloaden.

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?