Over de LPZ

Over de LPZ

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een adequaat instrument om de kwaliteit van zorg te meten. Alle gezondheidszorginstellingen, zowel intramuraal als extramuraal, kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de LPZ.

De LPZ is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke meting van zorgkwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg. Sinds 1998 is jaarlijks het voorkomen van decubitus bij een groot aantal instellingen gemeten. Sinds 2004 zijn ook andere zorgproblemen gemeten, onder andere incontinentie, ondervoeding, middelen en maatregelen rond vrijheid, vallen en pijn.
Via deze meting krijgen de deelnemende instellingen op een redelijk snelle en eenvoudige wijze inzicht in de kwaliteit van zorg van hun instelling. Inzicht in de omvang van een zorgprobleem kan instellingen en beleidsmakers stimuleren maatregelen te nemen, zoals het preventief screenen op het zorgprobleem en het voorkomen of bestrijden ervan.
Doordat de meting bij een groot aantal instellingen plaatsvindt, kunnen de deelnemende instellingen zich bovendien vergelijken met soortgelijke instellingen en afdelingen en zijn de gegevens te gebruiken als benchmarking instrument.

Wat betekent de meting voor uw instelling?

Deelname aan de LPZ meting betekent:

 1. U krijgt de beschikking over uw eigen inlogcode, waarmee u een informatiemap kunt downloaden met alle benodigde informatie over de meting.
 2. U wordt uitgenodigd om een instructiebijeenkomst bij te wonen waar informatie gegeven wordt over de jaarlijkse meting.
 3. U krijgt de beschikking over:
  • gegevens over het voorkomen van zorgproblemen.
  • landelijke gegevens over het voorkomen van zorgproblemen, waardoor u uw eigen instellingsgegevens kunt vergelijken met gegevens van vergelijkbare instellingen.
  • gegevens over de preventie en behandeling van een aantal zorgproblemen, zowel op afdelings- als instellingsniveau.
  • landelijke gegevens over de preventie en behandeling van de zorgproblemen, waardoor uw eigen instelling kunt vergelijken met gegevens van vergelijkbare instellingen.
 1. De onderzoeksgroep zorgt ervoor dat de data geanalyseerd worden en presenteert de resultaten in een dashboard waartoe alleen deelnemers toegang hebben.
 2. Ook de landelijke gegevens zullen in het dashboard worden gepresenteerd, waardoor u uw resultaten kun vergelijken op landelijk niveau.

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?