Zorgproblemen - Pijn

Pijn

Definitie

Volgens de definitie van de International Association for the Study of Pain (IASP) wordt pijn gedefinieerd als "een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging".

Prevalentie

In 2017 was de prevalentie van pijn in WLZ instellingen 34,2%. Hierbij wordt uitgegaan van pijn in de laatste 7 dagen. In ziekenhuizen was de prevalentie in 2017 69,1% (gemeten over 68 personen). In thuiszorginstellingen was dit percentage 40,3%.

Gevolgen

Uit onderzoek van Boerlage et al.(2008) blijkt dat 69 % van mensen in verpleeghuizen pijn lijden. Hiervan heeft 93% last van chronische pijn. Pijn kan lichamelijke gevolgen hebben zoals moeilijk bewegen, vallen en minder zelf kunnen doen. Naast de lichamelijke reacties heeft pijn ook gevolgen voor het sociale leven. Minder kunnen deelnemen aan het dagelijks leven kan leiden tot verminderde sociale contacten. Ook kan pijn de cognitieve achteruitgang versnellen en leiden tot angst, depressie, boosheid, vermoeidheid en slaapstoornissen (Verenso 2011).

Pijn treedt in verschillende vormen op en verschilt van persoon tot persoon. De volgende symptomen kunnen wijzen op pijn bij een persoon: moeilijk opstaan of bewegen, zuchten, kreunend geluid, pijnlijke plek vasthouden of beschermen, veranderde gezichtsuitdrukking, aan weinig activiteiten deelnemen of lusteloosheid. Bij ouderen die niet (goed) kunnen praten, duiden de volgende signalen op pijn: kreunen en kermen, gefronste wenkbrauwen, een gespannen lichaam, verlies aan gewicht en/of eetlust, agitatie of onrustig gedrag, sociaal onaangepast gedrag (Verenso 2011).

LPZ Meting

De prevalentie van pijn is sinds 2016 in de LPZ meting opgenomen. In 2016 bedroeg de prevalentie in WLZ instellingen 35,4%, in ziekenhuizen 68,8% en 38,1% in thuiszorginstellingen.

Referenties

  • Boerlage A, van Dijk M, Stronks D, de Wit, R, van der Rijt C (2008). Pain prevalence and characteristics in three Dutch residental homes.
  • Herkennen van pijn bij ouderen met dementie. Academische Werkplaats voor Ouderenzorg Zuid-Limburg.
  • V&VN Pijnverpleegkundigen: www.pijnverpleegkundigen.nl
  • Verenso (2011). Multidisciplinaire Richtlijn Pijn, Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen. Utrecht 2011.
  • Zwakhalen, SMG (2007). Pain Assessment in Nursing Home Residents with Dementia. Maastricht University, December 2007

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?